Během předvánočních dnů se Mázhaus stal partnerem několika akcí. Ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích proběhl Den pro dětskou knihu – Kouzelné Vánoce a ve spolupráci s Nadačním fondem Šance Onkoláčkům probíhal v hudebním sále Magistrátu města Pardubic Charitativní vánoční jarmark. Obě akce se těšily pěkné návštěvnosti.

Den pro dětskou knihu – Kouzelné Vánoce přinesl na první prosincovou sobotu pestrý program pro rodiny s dětmi. Sedmý ročník celodenní akce na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti se velice vydařil. V knihovně byla tradičně připravena soutěžní stanoviště, na nichž si děti připomněly vybrané pohádky a plnily jednoduché úkoly. V rámci hned několika tvořivých dílen, které nabídla knihovna a spolupracující instituce, si děti vyzkoušely různé výtvarné techniky (koláž, malba, kresba, enkaustika, ...). Vyvrcholením celého programu bylo kouzelnické vystoupení Standy Jílka. Kdo do Mázhausu zavítal s vyplněnou hrací kartou, mohl zcela zdarma navštívit výstavu Pohádkové peklo. Děti si také mohly přímo v Mázhausu napsat nebo nakreslit dopis pro Ježíška. Na recepci kustod orazil dopis razítkem „Ježíškova pošta“ a děti si hotový dopis mohly vhodit do Truhlice splněných přání u vstupu do nebeské brány. Nejprve totiž děti čekal zpěv andělů v nebi a až poté za šípkovým keřem vstup do peklíčka. Děkujeme všem, kteří se na výstavu přišli podívat. Fotografie z workshopů v knihovně naleznete na Facebooku Krajské knihovny Pardubice.

O den později 2. 12. 2018 se konal Charitativní vánoční jarmark pod taktovkou Nadačního fondu Šance Onkoláčkům. Původně měl probíhat v prostorách Mázhausu, ale nakonec se sešlo tolik nadšených prodejců, že by prostory Mázhausu nestačily, a tak jarmark proběhl v hudebním sále Magistrátu města Pardubic. V Mázhausu na vánoční atmosféru lákal ozdobený vánoční stromek. Hlavní organizátorkou úspěšné akce byla Alena Bukačová, která společně se svým týmem vytvořila příjemnou atmosféru pro všechny příchozí. Prodávaly se nejen nádherné rukodělné výrobky, ale také praktické dárky, květiny či něco pro zdraví (bylinky, sirupy apod.). Součástí bylo i vynikající občerstvení. Dlouhovlásky mohly darovat své vlasy na výrobu paruk pro onkologicky nemocné děti. Celý výtěžek z pardubické akce byl věnován na podporu Nadačního fondu Šance Onkoláčkům. Zajímá vás, jaká částka byla vybrána? Neuvěřitelných 223.000 Kč. Fotografie z akce naleznete na Facebooku.