O Mázhausu

Mázhaus v Pardubicích dříve a dnes

V Pardubicích Mázhaus vystupuje jako výstavní a komunikační prostor města. Projekty i výstavní činnost v prostorách Mázhausu navazují na kulturní dění ve městě. Program Mázhausu vzniká ve spolupráci s nejrůznějšími neziskovými organizacemi, s amatérskými i profesionálními umělci či se školami, které zde nachází prostor pro prezentaci vlastních aktivit a projektů. Součástí programu jsou i doprovodné akce k výstavám. Mázhaus slouží zároveň jako komunikační prostor během kulturních akcí pořádaných na Pernštýnském náměstí.

Co znamená slovo mázhaus?

Mázhaus sloužil především k výčepu piva, odtud název máz – míra piva, pití, haus – bydlení. Majitelé museli mít právo k vaření piva (tímto právem byla ve středověku obdařena skoro naprostá většina měšťanských domů). Dnes slouží dům čp. 3 jako výstavní prostor. Pod Mázhausem se nachází šatlava. Podzemní prostor je v současnosti využíván pro dětské interaktivní výstavy.

Význam slova mázhaus

Obecně mázhaus značí část obydlí, rozměrnou místnost, která zaujímala celou přední část přízemí patrového gotického nebo renesančního měšťanského domu. Sloužil často rodině k provozování řemesla a příležitostnému občerstvení „pocestných“. Bohatí majitelé nebo pronajímatelé domů si mohli dovolit ubytovat několik povozů, koní, lidí, občerstvit je, poskytnout jim nocleh. Mázhaus nebyl vytápěný. Fungoval jako komunikační uzel, odtud směřovaly schody do (obytného) prvního patra a do sklepa, jako průjezd či průchod do dvora atd. Byl téměř vždy zaklenutý, velmi často s použitím asymetricky umístěného středního sloupu. Od ulice jej dělila plná zeď. V některých městech jsou mázhausy chráněny podloubími, což v případě Pardubic není, neboť Pernštejnové dbali na jednotnou „koncepci“ staveb. Mohli si to dovolit. Řadu domů vlastnili, financovali, tudíž si i „diktovali“ jejich vzhled.

Historie domu

Během procházky Pernštýnským náměstím v Pardubicích většina kolemjdoucích přehlédne šedý dům se světlou zeleno-modrou fasádou, který stojí v těsné blízkosti radnice. Dům číslo popisné 3 (Šišatkovský dům), jinak dům „U Svatého Václava“, byl postaven již před nabytím Pardubic Pernštejny. Za doby své existence vystřídal z různých důvodů mnoho majitelů. Většinou šlo o prodej nepříbuzným obyvatelům Pardubic a okolí. Původně gotický dům (vnitřek zachován – klenutí) byl po roce 1538 renesančně přestavěn.
V průčelí domu obdivujeme gotické niky, barokní štít z 2. pol. 18. století a plastiku sv. Václava od Jakuba Teplého z roku 1799. Vidíme, jak jednotlivá období – počínaje gotikou, přes renesanci k baroku, dále klasicismu – ovlivňovala vzhled domů na Pernštýnském náměstí. Dům čp. 3 sloužil především jako šatlava – čili vězení, a to od svého prvopočátku.

Aktuality

Výstavy

Program Mázhausu vzniká ve spolupráci s nejrůznějšími neziskovými organizacemi, s amatérskými i profesionálními umělci či se školami ve městě, které zde nachází prostor pro prezentaci vlastních aktivit a projektů.

2019

leden
pokračování výstavy TENTO PROSTOR JE POZOROVÁN!

únor, březen
CZECH NATURE PHOTO

Krása a rozmanitost živé přírody očima českých  a slovenských fotografů
(výběr z cyklu Czech Nature Photo 2018)

duben
DDM ALFA - kurz dětí
(instalováno od II. poloviny měsíce)

květen
Pivo a pivovarnictví - Jiří Winter Neprakta (Daniela Winterová)
(výběr ilustrací a vtipů s pivní tematikou)

červen
Výstava "MŮRY": ZUŠ Pardubice-Polabiny - výstava žáků VO

červenec, srpen
Obrazy Terezy Zichové: DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO

září, říjen
KONKRÉTNÍ PODZIM - KK3 Klub konkretistů

listopad
VÝTVARNÉ STUDIO - práce kurzistů

prosinec
DMM ALFA - kurz dospělých, téma LINIE

Proběhlo

Fotogalerie

Kontakty

Mázhaus Pardubice

Pernštýnské náměstí 3
530 02 Pardubice

Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Vápeníková

Otevírací doba

Po: Zavřeno
Út: 10:00 - 18:00
St: 10:00 - 18:00
Čt: 10:00 - 18:00
Pá: 10:00 - 18:00
So: 10:00 - 18:00
Ne: 10:00 - 18:00

Provozovatel

Turistické informační centrum Pardubice náměstí Republiky 1
530 02 Pardubice
IČ: 06495001
[email protected]
www.ipardubice.cz

Ředitelka

Mgr. Marina Vančatová, Ph.D.
[email protected]

Zřizovatel

Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
[email protected]
www.pardubice.eu