Turistické informační centrum Pardubice, p. o. vyhlašuje dne 9. 10. 2019 výběrové řízení na umělecké autorské výstavy a výstavní projekty na rok 2020 pro dva výstavní prostory: Výstavní prostor Mázhaus a Zelená brána. Uzávěrka výběrového řízení je 10. 11. 2019.

POPIS VÝSTAVNÍCH PROSTOR, DÉLKA VÝSTAV:

 • jedná se o netradiční výstavní prostory v historické části města
 • preferujeme začínající, amatérské výtvarníky z Pardubic a okolí
  (není však podmínkou)
 • vítáme různorodé výtvarné techniky a různá témata
 • délka výstav: Mázhaus – 1 měsíc, popř. 2 měsíce
 • délka výstav: Zelená brána – rozptyl 2-4 měsíce
  • duben – červen
  • červenec – srpen
  • září – prosinec
  • leden – březen objekt uzavřen

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE MŮŽE ZÚČASTNIT OSOBA, KTERÁ JE:

 • státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let
 • způsobilá k právním úkonům
 • bezúhonná

DÁLE SE MŮŽE ZÚČASTNIT:

 • školské zařízení, ZUŠ, DDM
 • výtvarná skupina
 • nezisková organizace

UCHAZEČ/ZÁSTUPCE ZA VÝTVARNOU SKUPINU PODÁ PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, KTERÁ MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu
 • e-mailovou adresu, telefonní kontakt

K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽTE:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • stručnou charakteristiku autorské výstavy, téma, popř. i název výstavy
 • obrazovou dokumentaci tvorby (elektronické portfolio nebo prezentaci formou webových stránek)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

LHŮTA A ZPŮSOB DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK:

Dokumenty zasílejte nejdéle do 10. 11. 2019 na adresu: eu@ticpardubice.cz

Do předmětu e-mailu, prosím, uveďte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Žadatelé budou o výsledcích výběrového řízení informováni do 9. 12. 2019 na webových stránkách galerie Mázhaus www.mazhauspardubice.cz a Turistického informačního centra Pardubice www.ipardubice.cz.

Případné dotazy zodpoví referentka výstavních prostor Mgr. Michaela Vápeníková
na e-mailu: eu@ticpardubice.cz

V případě zájmu lze domluvit individuální prohlídku výstavních prostor.

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Mgr. Marina Vančatová, Ph.D.
ředitelka TIC, p. o.