Hlavním tématem letošního roku je "Člověk a příroda". Právě toto téma se bude odrážet ve všech výstavách, které v roce 2020 plánujeme uskutečnit.

Hned v lednu se představí dospělí pardubičtí výtvarníci, kteří chodí 2x týdně trávit večery do DDM ALFA, op DELTA v Pardubibích. Jejich výstava se jmenuje "99 ODSTÍNŮ...". Pracují pod vedením Ireny Ducháčové, jejich skupina se jmenuje "Mezi černou a bílou". Výstava byla zahájena již v prosinci, ale vzhledem k vánočním svátkům a dočasné uzavírce Mázhausu, jsme se rozhodli výstavu prodloužit do ledna 2020. Důvodem je také obměna obrázků. O díla je totiž zájem i z řad široké veřejnosti. Některé obrazy zdobí už v tuto dobu interiéry svých majitelů. Návštěvníci si mohou prohlédnout množství výtvarných technik, obrazy konkrétní i abstraktní s 3D prvky či keramiku. Výstava je kolektivní, kolektiv je složen primárně z amatérských výtvarníků, kteří jsou zapojeni do dalších uměleckých sdružení či skupin v Pardubicích, navštěvují pravidelně několik výtvarných kurzů a aktivně se zajímají o výstavy v ostatních galeriích. Někteří malují celý život, někteří teprve začínají. Z děl je ale vidět upřímná radost z tvorby a vztah k přírodě. Ta je zachycena hned na několika obrazech.

Únor a březen bude patřit přírodě ve fotografii. Mázhaus naváže na loňskou úspěšnou spolupráci s pražským multižánrovým centrem Czech Photo Centre a podaří se tak vystavit výběr z fotografického soutěžního cyklu Czech Nature Photo 2019. Zavítejte se podívat na nádherné snímky přírody z celého světa od českých a slovenských fotografů. Záběry jsou unikátní a dechberoucí. Letos výstava přinese opět několik novinek. Zapůjčené budou například některé výherní snímky ze série "Ptačí duše" od Jiřího Hřebíčka.

Mázhaus dává prostor také umělcům, kteří teprve začínají. V dubnu svá díla tedy vystaví mladá začínající autorka z AVU, Ivana Mrázková, která se specializuje hlavně na malbu. Výstava se bude jmenovat "S plynutím". Ivana Mrázková totiž svou inspiraci pro tvorbu děl hledá v přírodě - konkrétně ve vodě - ve vodopádech, hladinách řek a potoků. Autorka o své tvorbě říká, že přírodu zachycuje tak, jak ji vidí, cítí, vnímá a postupně poznává. Příroda pro ni představuje nenahraditelný zdroj inspirace jak pro umění, tak pro život. Menší formáty tvoří v plenéru přímo na místě, kdy je pro autorku důležitý kontakt se zobrazovaným a bezprostřední spočinutí v přírodě, které se dá přirovnat k meditaci. Propojuje tak tradiční malbu s možnostmi současného umění.

V květnu se bude v Pardubicích konat 11. ročník festivalu Multikulturní týden. Mázhaus se do festivalu zapojí prvním rokem, a to výstavou s mezinárodním přesahem. Amatérský malíř, Ondřej Caska, věnující se zobrazování české krajiny totiž představí naši krajinu, ale originální technikou čínské tušové malby.

Prostor v Mázhausu dostávají pravidelně také děti a žáci z pardubických uměleckých škol a domů dětí a mládeže. Červen tedy bude patřit nejen výstavě VO ZUŠ Pardubice-Polabiny, ale také výtvarnému dětskému kurzu DDM ALFA, op DELTA v Pardubicích. Žáci představí své práce, na kterých pod vedením skvělých pedagogů pracují v průběhu celého školního roku 2019/2020. 

V červenci prostory Mázhausu uzavřeme. Důvodem bude úprava prostor a rozsáhlé přípravy chystaného projektu - ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic - s názvem "130. výročí Velké pardubické". Pardubice se budou kromě tohoto významného výročí pyšnit v roce 2020 také titulem "Evropské město koní", a tak od sprna do října 2020 věnujeme prostor ojedinělému projektu, který se bude naplno věnovat právě tématu koní v našem městě a 130. výročí dostihového závodu, který patří k nejtěžším dostihům v Evropě. Výstavní projekt kurátorsky zaštítí historička Renata Tetřevová.

Závěr výstavní sezóny bude patřit hostům. V listopadu se představí umělecká skupina "2. nástupiště 2. kolej". 2. nástupiště 2. kolej – je volným sdružením výtvarníků. Skupina 2.2. byla založena Tomášem Hájkem, Miroslavem Janošíkem a Bárou Honysovou před několika lety a zabývá se širokým spektrem uměleckých technik - jako je řezba, tvorba objektů, tisk, kresba a fotografie. Autoři Tomáš Hájek a Miroslav Janošík představí v Mázhausu část projektu na téma „Krajiny skutečné a neskutečné“ a budou tak prezentovat vztah mezi člověkem a krajinou. Nejedná se jen o primární zobrazení krajiny, ale také o otisky, které krajina působí v mysli tak, že i tvary, které primárně krajinou nejsou, jsou jako krajina vnímány. Tím, že lidská mysl poskytuje nekonečný počet možností, jak vnímat či pohlížet na krajinu a věci kolem nás, dává nespočet možností, jak je interpretovat na plátno, papír či jiný materiál. 

V prosinci potěšíme opět milovníky fotografie výstavou mezinárodní česko-polské fotografické skupiny "999". Jedná se o velmi volné sdružení fotografů a výtvarníků (cca 10ti členné). Jsou to zkušení tvůrci různého zaměření, takže se můžeme těšit na pestrost a především analogovou fotografii, která v posledních letech pomyslně balancuje mezi zánikem a renesancí. Fotografie na výstavu za českou stranu zaštítí  současný český fotograf Jaroslav Beneš, za polskou stranu potom fotograf a kurátor, zakladatel významné polské fotografické galerie Pusta v Katovicích, člen Unie polských umělců Jakub Byrczek. Kurátorkou výstavy bude Tereza Nováková.

Je na co se těšit. Buďte s námi a sledujte novinky na webu či Facebooku.