Někteří z vás si možná kladou otázku, kde se vzal Klub konkretistů? Více se dočtete v textu od Martiny Vítkové, kurátorky výstavy.

"Klub konkretistů byl v Čechách založen na konci šedesátých let a dodnes s různými přestávkami a proměnami funguje. Aktuálně je jeho centrem nikoli Praha nebo Brno či Olomouc, ale východ Čech. Klub konkretistů nikdy nebyl jen spolkem umělců dodržujících podobné principy tvorby, vždy byl také přátelskou strukturou, která fungovala i v dobách zlých.

Konstrukce nové reality je širokým polem pro autentickou tvorbu. Někteří autoři využívají geometrie - a málo co se dá tak jasně definovat jako čtverce, kruhy a trojúhelníky, které se stávají jazykem srozumitelným napříč kulturami a světadíly. Jiní se obracejí k experimentu, práci s materiálem a možnostmi proměny.

Umělci vstupují za pole emocí, do světa racionality, přesto se nedá říci, že bychom při vnímání vystavených artefaktů nepodléhali emocím, dojmům, estetickým a morálním soudům, které si přirozeně vytváříme. Neoceňujeme napodobení reality, ale naopak odpoutání se od ní a vytvoření nových dimenzí pro naše přemýšlení, a nové zážitky pro samo naše vidění."

V Mázhausu od 6. 9. do 6. 10. 2019 za KK3 Klub konkretistů vystavuje: Pavel Skrott, Ada a Marian Weber.