„Maluji tak, jak cítím.“

Slovo o autorovi

Václav Sádovský se narodil v roce 1947 ve Svratce na Vysočině. Větší část svého tvůrčího života prožil v mělnickém kraji. Je členem mělnické výtvarné skupiny Skoba. Toto sdružení výtvarníků pořádá společné výstavy více jak 30 let v blízkém i vzdáleném okolí.

Od raného mládí jej přitahovalo výtvarné umění. Inspiroval se tvorbou Vincenta van Gogha, Paula Gauguina, Pabla Picassa, ale i českých výtvarníků Josefa Čapka a Bohumila Kubišty. Absolvoval tříletý kurz figurální kresby u Františka Nedvěda v Praze, jako přípravu na studia Akademie výtvarných umění v Praze. Život jej však navedl jiným směrem, a tak nakonec absolvoval studia na ČVUT v Praze.

Z jeho obrazů vyzařují především barvy. Jejich kouzlo na něho působí již od raného věku – a je tomu tak dodnes. Obrazy jsou plné barev, které jakoby zasouvají do pozadí vlastní námět. K vyjádření svých pocitů používá uvolněnou formu, kterou často jen v náznacích zobrazuje přírodní či figurální motivy. Každý obraz je pro něj novou výzvou, hledá stále nové výrazové prostředky a formu. Snaží se o originální pojetí každého tématu.

Ke své tvorbě autor říká: „Maluji tak, jak cítím. Snažím se ztvárnit motiv v jeho bezprostřednosti, vyjádřit jej výraznými konturami a harmonickou barevností. Nechci diváka nutit k meditacím o duchovním rozměru – ani mu neslibuji proniknutí do podstaty světa. Mé obrazy jsou vyjádřením přirozené radosti z krásy, která nás obklopuje, a kterou ve chvatu každodenních starostí mnohdy neprávem opomíjíme. Barva je mým hlavní prostředkem k vyjádření emocí. Barva velmi ovlivňuje mé vnímání obrazu a je lhostejné zda jde o krajinu či postavy. Je až neuvěřitelné, jak malá změna barevnosti změní povahu děje. Tvar zavazuje k vnímání konkrétna – zato barva nás zavádí do vlastních představ a snů. Barva je abstraktní prvek.“