V Mázhausu po celý listopad vystavují dospělí kurzisté z výtvarného kurzu
„VÝTVARNÉ STUDIO“
, které při Východočeské galerii Pardubice
vede externí lektor - Mgr. Vít Bouček.
Cílem tohoto kurzu je osvojování základů výtvarného vyjádření (nejen kresby a malby) jako součásti otevřeného vizuálního vzdělávání a myšlení.

Záměrem je nejen představit základní výtvarné techniky, ale zejména inspirovat, informovat, rozvíjet, vést k výtvarnému experimentování a stát se zdrojem celoživotního osobního rozvoje.

Přijďte se podívat na výstavu „Výtvarné studio při Východočeské galerii v Pardubicích“,
kde výsledky své práce prezentují právě účastníci výtvarného kurzu.