Srdečně Vás zveme na výstavu prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny s názvem “VODA“, která se bude konat v prostorách galerie Mázhaus od 4. 6. 2024 do 30. 6. 2024.

Mázhaus bude zaplaven vodou zpracovanou v nejrůznějších technikách a z nejrůznějších pohledů. Od prostých kresebných plenérových záznamů vodní hladiny (uhel, pastel) přes kruhy na vodě (malba temperami) po grafiku (linoryty vodních živočichů - krokodýlů a tučňáků, tajemných hlubin, suché jehly na téma básně Jana Skácela Modlitba za vodu) a keramiku s povrchovou úpravou oxidy kovů - suché olšové listy plující po hladině. 

Rádi bychom Vás pozvali také na slavnostní zahájení výstavy, které proběhne ve středu 5. května od 17.00 hodin v Mázhausu.