Vánoční výstava žáků Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny originálním způsobem ztvárňuje české vánoční tradice. Mladí umělci se však neomezují pouze na malbu a kresbu, ale vánoční téma zpracovávají velmi komplexně, využívajíce různé další i méně obvyklé techniky, jako např. linoryt, práce s přírodními materiály, textiliemi či keramikou.