Malířský styl Adriany Marci by se dal charakterizovat jako konkrétní umění založené na geometrické abstrakci, která využívá rozumu, logiky, přesnosti a optiky. Kombinováním linií, geometrických tvarů, barvy a světla vytváří rozmanité kompozice malované s matematickou přesností.

Technika, kterou především využívá je akryl na plátně. Při procesu tvorby se soustřeďuje na citlivé kombinování barevných odstínů a vytváření rytmicky opakujících se obrazců, ze kterých vyzařuje energie a které působí buď uklidňujícím dojmem anebo v divákovi vyvolávají dojem pohybu, plynutí nebo rotace.

I když její dílo navenek působí racionálně, v osobní a vnitřní rovině autorka vnímá svou tvorbu jako hledání řádu a harmonie, které náš život často postrádá. Do svých obrazů se snaží přenést své vnímání přírody a vesmíru.

Máte-li rádi pestré barvy a geometrické přesné tvary, určitě si nenechte tuto výstavu ujít.