Tématem výstavy “V kruhu“ jsou abstraktní obrazy malované tušovou a akvarelovou malbou a experimentálními technikami, které doplňují originální bronzové sochy Petra Miláčka.

Renata Hans je úspěšná pardubická výtvarnice, která vystudovala studio textilní tvorby na Univerzitě Hradec Králové (2008) a scénografii (kostým a maska) na pražské DAMU (2012). Doposud svou tvorbu prezentovala na mnoha místech v Čechách, ale také v Londýně a New Yorku. Oborem její tvorby jsou tušové a akvarelové malby, textilní tvorba a kombinované techniky. Renata Hans publikovala své ilustrace v časopisech Loutkář a Partonyma. Její kostýmy a masky byly použity jak v divadelní, tak filmové tvorbě.

Petr Miláček je originální pardubický výtvarník. V letech 1972–1975 vystudoval OU – obor karosář (1975) a od roku 1975 se zabývá keramikou, renovací historických vozidel, uměleckým zpracováním železa, návrhy nábytku a mříží, výrobou forem na foukané sklo a zajímá se o dějiny umění. Od roku 1985 se jeho umělecký záběr rozšířil také o sochařství. Svou prací se hlásí ke klasickým formám současného umění, přímo k fundamentálním základům, k odkazu Dionyse Kartuziána a historika umění Elie Faure.