Letos jsme místo výstavy "PEKLO", která trvala již několik let, připravili pro návštěvníky Šatlavy pod Mázhausem zbrusu novou výstavu s názvem
"PŘICHÁZÍ ČAS VÁNOČNÍ"
. Výstava byla audiovizuální, dobová, vtipná i kouzelná a cílila na zážitek. :)

Návštěvníci mohli přijít pozorovat a poslechnout si, jak se pomalu hlásí podzim, přichází zima a nastává předvánoční čas…Za půl hodinky mohli lidé navštívit hned dvě roční období - projít si cestu od podzimu až do zimy a načerpat inspiraci na blížící se Vánoce.Cílem bylo, abychom nezapomínali na naše české tradiční Vánoce (zvyky a tradice) a v kouzelně-pohádkovém podzemí jsme si je mohli společně připomenout.

Výstavu v šatlavě pod Mázhausem připravily pardubické výtvarnice Andrea Sokolová a Hanka Iličová.

I přesto, že byla výstava původně pro školní kolektivy uvedena bez průvodcování, nakonec jsme u 90 % škol zajistili koordinované prohlídky s komentářem a vyprávěním, hereckými akcemi.

Před vstupem do šatlavy návštěvníci mohli využít fotokoutek se zimním zátiším. Stejně tak fotokoutek využívaly i školy či školky pro skupinkové focení.

Výstava měla rovněž pedagogický přesah. V rámci výkladu byly dodržovány klíčové kompetence z RVP PV, výstava s výkladem splňovala aplikaci kompetencí v praxi.

Velice nás těší kladný ohlas ze škol. Výstavu navštívilo 42 školních skupin (žáci MŠ, ZŠ i SŠ) - celkem 765 žáků a 224 návštěvníků z řad široké veřejnosti. Na své si přišly nejen rodiny s dětmi, ale i starší generace, které vzpomínaly na jejich dětství. Výstava totiž byla doplněna o historické artefakty - starodávné lyže, dětské lyžičky, sáně, lucerny, lampy, dobové stolky, oblečení i cedníky, vařečky a další...Děti navíc provázely celou výstavou pohádkové bytosti - kouzelná babička Růženka, Meluzína, Vichrník, Skřítek Rýmovníček, pán Podzimu i paní Zima...

Fotografie naleznete v galerii nebo v našich příspěvcích na Facebooku - Výstavní prostor Mázhaus.