Rok 2018 byl pro výstavní prostor Mázhaus zlomový. Došlo ke změně jeho provozovatele, kterým se stala nově zřízená příspěvková organizace s názvem Turistické informační centrum Pardubice. S novým provozovatelem došlo i k organizačním a personálním změnám. Novou ředitelkou příspěvkové organizace se stala Mgr. Marina Vančatová, Ph.D., agendu Mázhausu převzala po organizační stránce referentka turistických atraktivit města Pardubice Mgr. Michaela Vápeníková.

Programová náplň byla v roce 2018 částečně převzata od předchozího provozovatele – konaly se výstavy, které byly již dlouhodobě předjednány, současně ale došlo i na novinky. Mezi ně patřila hned začátkem roku výstava Štěpána Málka s názvem „DEKONSTRUKCE-KONSTRUKCE, KARTONÁŽE A MATRIXY“, dále říjnová fotografická výstava Daniela Vlčka „STŘÍPKY NOVÉHO SVĚTA - mozaika fotografií ze Severní Ameriky“ nebo prosincová výstava žáků oboru Grafický design Střední školy cestovního ruchu a grafického designu s názvem „TENTO PROSTOR JE POZOROVÁN!“.

Hojně byla zastoupena spolupráce s UVU pardubického regionu, které předsedá Alena Dvořáková. Kromě Štěpána Málka vystavil svá díla v Mázhausu také Ivan Baborák, Karel Kafka či Vít Bouček. Řady UVU posílila i Václava Macků krásnou červencovou výstavou. Mázhaus byl poctěn výtvarnou činností výše uvedených profesionálů. Došlo ale také na práci méně známých či začínajících autorů. Svoji tvorbu představil například fotograf Josef Němec či malířka Helena Štědroňová. V červnu dostala tradičně prostor Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny. Výtvarný obor ZUŠ dlouhodobě s Mázhausem spolupracuje a ukazuje kvalitní díla svých žáků – tím i skvělou práci vedení ZUŠ a pedagogů výtvarného oboru. Podzim v Mázhausu patřil barvám. Své obrazy vystavil malíř, jehož činnost byla kladně ohodnocena významným českým malířem Václavem Malinou, Václav Sádovský. Koncem roku ožila i Šatlava, v níž se konala oblíbená interaktivní výstava pro rodiny s dětmi „POHÁDKOVÉ PEKLO“.

V roce 2018 měli návštěvníci Mázhausu možnost vidět 12 výstav a zažít příjemnou atmosféru na 11 vernisážích. Mázhaus se zapojil do několika významných pardubických akcí – byl například novinkou Dnů evropského dědictví. Stal se i součástí Modrého průvodu, Muzejní noci, Pernštýnské noci, Zrcadla umění, Dne pro dětskou knihu – Kouzelné Vánoce a Charitativního vánočního jarmarku Nadačního fondu Šance onkoláčkům.

Další novinkou bylo vyhlášení výběrového řízení na autory výstav pro rok 2019. Na základě rozhodnutí vedení organizace byla stanovena umělecká rada, která vybírala z přihlášených uchazečů skladbu autorů pro následující rok. Pozvání do odborné rady přijala nezávislá kritička a kurátorka vizuálního umění – Lenka Lindaurová a pořadatelka akcí kulturního a vzdělávacího charakteru, profesionální fotografka a organizátorka Hradecké fotografické konzervatoře Jana Neugebauerová. Dále v radě zasedla ředitelka organizace Marina Vančatová a referentka výstavního prostoru Michaela Vápeníková. Z přihlášených 17 zájemců bylo vybráno 5. Výsledkem setkání umělecké rady byla rovněž úprava stávající koncepce organizování výstav a návrat zpět k původní myšlence vzniku Mázhausu. Byť se Mázhaus nebránil profesionálům, od počátku byl tento výstavní prostor určen spíše amatérským či začínajícím umělcům a také těm, kteří nemají možnost svá díla vystavit v prostorách určených pouze profesionálním autorům. Vybrána byla talentovaná začínající malířka Tereza Zichová (AVU Praha). Prostor dostanou také kurzisté – od dětí až po dospělé – DDM ALFA a Výtvarné studio. V letošním roce se nám osvědčila zkušenost s vystavováním žákovských děl – vybraná byla tedy i přihlášená ZUŠ Pardubice-Polabiny. Podzim pak zpestří ruce profesionálů – KK3 Klub konkretistů.

Děkujeme všem, kteří zavítali do Mázhausu v roce 2018. Budeme rádi za zachování přízně i v roce 2019.