Co se v Mázhausu uskutečnilo v roce 2019? Jaké novinky rok přinesl, a jaké výstavy jste u nás mohli navštívit?

NÁPLŇ VÝSTAVNÍHO PROSTORU MÁZHAUS V ROCE 2019 A USKUTEČNĚNÉ NOVINKY

 • zajištění dramaturgického plánu s preferencí amatérské výtvarné tvorby v oborech malba, kresba, grafika a fotografie
 • zastoupení dětské tvorby ZUŠ a DDM
 • podpora spolků, výtvarných skupin a neziskových organizací
 • podpora lokální kreativity
 • otevřenost i k profesionálním umělcům
 • tvorba interaktivních dětských výstav určených pro rodiny s dětmi i školní kolektivy

Novinky

 • v dubnu 2019 se uskutečnilo omítnutí a výmalba výstavních prostor
 • výstavní plán byl vytvářen na základě závěrů umělecké rady, jejíž zasedání proběhlo na konci roku 2018
 • vystavující byli vybíráni na základě výběrových řízení – důraz kladen na místní výtvarné skupiny, umělecké spolky a školy, ale i jednotlivce – např. začínající malíře, dále pro zpestření byly vybrány i netradiční výstavní projekty – například nově spolupráce s Czech Photo Centre Praha či KK3 Klub konkretistů, zařazení děl slavné osobnosti (Neprakta)
 • byla upravena délka výstav (prodloužení u některých výstav na 2 měsíce)
 • nová originální, audiovizuální výstava v šatlavě „Přichází čas vánoční“ nejen pro rodiny s dětmi
  • zvýšený zájem u školních kolektivů, z 90 % byly zajištěny koordinované prohlídky s výkladem ušitým na míru dané věkové skupině MŠ/ZŠ přímo ze strany referentky prostor
  • pro žáky SŠ výklad s pedagogicko-výtvarným zaměřením
  • výstava nasbírala mnoho kladných ohlasů ze škol
 • zlepšení zázemí pro kustody
 • Mázhaus byl opět součástí významných kulturních akcí ve městě: Pardubická devítka, Muzejní noc, Pernštýnská noc, Zrcadlo umění, Dny evropského kulturního dědictví, Den pro dětskou knihu – Cesta knihy

PŘEHLED VÝSTAV 2019

leden
TENTO PROSTOR JE POZOROVÁN! – práce studentů i absolventů Střední školy cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o. – oboru Grafický design
vernisáž 4. 12. 2018 od 17:00 hodin
pokračování výstavy z prosince 2018
návštěvnost výstavy pouze v lednu 2019 125 osob

únor a březen
CZECH NATURE PHOTO 2018
prestižní fotografická výstava
vernisáž 5. 2. 2019 od 17:00 hodin
návštěvnost výstavy 670 osob

duben
BARVY, BARVY, BARVIČKY – DDM ALFA op DELTA Pardubice – výtvarný kurz dětí
výstava z technických důvodů zkrácena na 14 dnů (výmalba prostor)
vernisáž 16. 4. 2019 od 17:00 hodin
návštěvnost výstavy 109 osob

květen
PIVO A PIVOVARNICTVÍ – Jiří Winter Neprakta (Daniela Winterová)
vernisáž 7. 5. 2019 od 17:00 hodin
celková měsíční návštěvnost, vč. konaných akcí 462 osob

červen
MŮRY – výstava prací žáků VO ZUŠ Pardubice-Polabiny
vernisáž 4. 6. 2019 od 17:00 hodin
návštěvnost výstavy 251 osob

červenec a srpen
DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO – Tereza Zichová
vernisáž 2. 7. 2019 od 17:00 hodin
návštěvnost výstavy 418 osob

září a říjen
KONKRÉTNÍ PODZIM – KK3 Klub konkretistů
vernisáž 5. 9. 2019 od 18:00 hodin
návštěvnost výstavy 464 osob

listopad
VÝTVARNÉ STUDIO při VČG v Pardubicích
vernisáž 5. 11. 2019 od 18:00 hodin
návštěvnost výstavy 318 osob

prosinec
99 ODSTÍNŮ… – Výtvarná skupina MEZI ČERNOU A BÍLOU
(kurz dospělých při DDM ALFA op DELTA Pardubice)
vernisáž 3. 12. 2019 od 18:00 hodin
návštěvnost výstavy 284 osob

ROK 2019 V ČÍSLECH

Mázhaus

 • počet výstav v roce 2019: 9
 • celkový počet návštěvníků výstav v Mázhausu: 2 637 osob

Šatlava

 • počet výstav v roce 2019: 1
 • počet návštěvníků nové výstavy Přichází čas vánoční– za širokou veřejnost: 224 osob
 • počet školních skupin, které navštívily výstavu Přichází čas vánoční: 42 (765 žáků)
 • počet neplatících návštěvníků, kteří měli vstupné zdarma na výstavu Přichází čas vánoční: 134 osob (pedagogové, lektoři, asistenti pedagogů, účastníci akce Den pro dětskou knihu)

Celkový počet výstav: 10
Celkový počet návštěvníků objektu v roce 2019:
3 760 osob.