Jak vypadají historické smyčcové nástroje? Jak zní a jak se na ně hraje? To vše jste se mohli dozvědět na přednášce Jakuba Michla. 

Součástí výstavy strunných hudebních nástrojů Jana Františka Veselého byla také jedinečná přednáška předního českého muzikologa a gambisty Jakuba Michla, která proběhla 16. 9. 2022 od 17.00 h. Jakub Michl návštěvníkům přednášky představil neobvyklé hudební nástroje, které byly součástí evropského středověku a raného novověku. Konkrétně se zaměřil na fidulu, rebecu, violu da gamba, liru da braccio a další.  Ač byla řeč o nástrojích historických, a proto zřídkakdy používaných v současné hudbě, jedná se o nástroje, které se pomalu opět navracejí do historicky poučené praxe staré hudby. Prezentace byla doprovázena videoprojekcí a názornými hudebními ukázkami na kopie historických nástrojů z dílny houslaře Jana Františka Veselého.