V nově vymalovaném Mázhausu jsme v úterý 16. dubna 2019 slavnostně zahájili v pořadí druhou výstavu v roce 2019. Tentokrát se jednalo o výtvarné práce dětských kurzistů z DDM ALFA Pardubice, kteří pod vedením svých vyučujících připravili barevnou výstavu s názvem "Barvy, barvy, barvičky".

Garantka výstavy a pedagožka volného času, Bc. Irena Ducháčová, z DDM ALFA představila práce kurzistů, sdělila dojmy z celého školního roku a poděkovala všem kurzistům i rodičům za celkovou spolupráci. Součástí vernisáže bylo také poděkování paní Ducháčové od nadšených žáků i rodičů. Žáci s rodiči si užili mini raut s nabídkou nealkoholických nápojů a vína. O hudební část vernisáže se postaralo duo flétnistek s vyučující z hudebního kurzu DDM ALFA. Děkujeme! 

Výstava dětského výtvarného kurzu potrvá do konce dubna 2019. V prosinci tohoto roku své práce představí také dospělí kurzisté, kteří pod DDM ALFA působí. Těšíme se moc na další příjemnou spolupráci.