Květnová výstava v Mázhausu s názvem "Pivo a pivovarnictví" byla slavnostně zahájena 7. května 2019 od 17:00 hodin ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Jedná o výstavu kreseb, ilustrací a vtipů slavného českého kreslíře, karikaturisty, ilustrátora a humoristy Jiřího Wintera, který je široké veřejnosti znám pod pseudonymem Neprakta. Partnerem výstavy je Pardubický pivovar a.s. 

Pozvání na vernisáž přijali vzácní hosté, a to Daniela Winterová - Mistrova manželka, Jaroslav Kopecký - nepraktolog a multiinstrumentalista Václav Kořínek. Součástí vernisáže byla tradiční číše vína, drobné občerstvení a ochutnávky pardubického piva - naražen byl totiž sud Viléma a řečníkům se rozdávala také pivní dárková balení od Pardubického pivovaru a.s. Vaření piva má v Pardubicích staletou tradici a sahá dokonce až do počátku 14. století. Navíc Mázhaus je jako zvolený pro výstavu s pivní tematikou - v minulosti tu údajně k vaření piva docházelo.

Pardubice ale nejsou jenom městem piva, ale také perníku! Připraveny pro hosty byly tedy i perníkové půllitry a perníkové podkovy pro štěstí. Autorem těchto perníkových dárků je Král pardubického perníku Pavel Janoš

Po oficiální úvodní řeči vzácných hostů a hudebním vystoupení pana Václava Kořínka navázal volný program spojený s popíjením piva v atriu za Mázhausem, ochutnávkami slaných a sladkých pochutin a korzováním mezi výtisky slavného kreslíře.