Dvanáctá a zároveň i závěrečná výstava roku 2018 patří tvorbě žáků a absolventů Střední školy cestovního ruchu a grafického designu společně s jejich pedagogy. Práce žáků budou v Mázhausu vystaveny určitě do konce prosince a vzhledem k zájmu o výstavu budeme termín výstavy nejspíš ještě prodlužovat, takže některá díla budete moci vidět i v novém roce.

Výstavu jsme zahájili slavnostní vernisáží. Pozvání přijala - a úvodního slova se ujala - ředitelka školy Zita Štieglerová, o hudební program se postaral Štěpán Málek - hra na harmoniku a Petr Špaček - hra na cajón. Vystoupila také vyučující a koordinátorka výstavy Lucie Farářová, která sdělila pár slov o přípravách výstavy. Součástí vernisáže byla také projekce ze studentské dílny zaměřené na zpracování videí, klipů, efektů apod. Dále prohlídka žákovských návrhů a portfólií či 3D modelů - např. obaly na potraviny a další.

Obrovské poděkování patří nejen vedení školy za podporu takovýchto "mimoškolních" akcí a pedagogům za vynikající vedení studentů, ale také žákům za jejich aktivní přístup při adjustaci a instalaci výstavy.

Přijďte se podívat na vystavené práce a studentská portfolia - budou v Mázhausu k vidění společně s projekcemi až do ledna 2019.