Pomalu se stává tradicí, že vánoční výstavy v Mázhausu připravují žáci Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny. Ani letos neuděláme výjimku a rádi bychom Vás pozvali na vánoční výstavu malých adeptů výtvarného umění, kteří originálním způsobem ztvárnili české vánoční tradice. Tentokrát se mladí umělci neomezují pouze na malbu a kresbu, ale vánoční téma zpracovávají velmi komplexně, využívajíce různé další i méně obvyklé techniky, jako např. linoryt, práce s přírodními materiály, textiliemi či keramikou.