Václav Sádovský se narodil v roce 1947 ve Svratce na Vysočině. Větší část svého tvůrčího života prožil v mělnickém kraji. Je členem mělnické výtvarné skupiny Skoba. Toto sdružení výtvarníků pořádá společné výstavy více jak 30 let v blízkém i vzdálené okolí. 

Od raného mládí jej přitahovalo výtvarné umění. Inspiroval se tvorbou van Gogha, Gauguina, Picassa, ale i českých výtvarníků Josefa Čapka, a Bohumila Kubišty. Absolvoval tříletý kurz figurální kresby u Františka Nedvěda v Praze, jako přípravu na studia akademie výtvarných umění. Život jej však navedl jiným směrem, a tak nakonec absolvoval studia na ČVUT v Praze.

Z obrazů Václava Sádovského vyzařují především barvy. Jejich kouzlo na něho působí od raného věku a je tomu tak dodnes. Obrazy jsou plné barev, které jakoby zasouvají do pozadí vlastní námět. K vyjádření svých pocitů používá uvolněnou formu, kterou často jen v náznacích zobrazuje přírodní či figurální motivy. Každý obraz je pro něj novou výzvou, hledá stále nové výrazové prostředky a formu. Snaží se o originální pojetí každého tématu.

Ke své tvorbě autor ríká: „Maluji tak, jak cítím. Snažím se ztvárnit motiv v jeho bezprostřednosti, vyjádřit jej výraznými konturami a harmonickou barevností. Nechci diváka nutit k meditacím o duchovním rozměru ani mu neslibuji proniknutí do podstaty světa. Mé obrazy jsou vyjádřením přirozené radosti z krásy, která nás obklopuje a kterou ve chvatu každodenních starostí mnohdy neprávem opomíjíme. 

Barva je mým hlavním prostředkem k vyjádření emocí. Barva velmi ovlivňuje mé vnímání obrazu a je lhostejné, zda jde o krajinu či postavy Tvar zavazuje k vnímání konkrétna zato barva nás zavádí do vlastních představ a snů. Barva je abstraktní prvek.

Mojí preferovanou technikou je malba olejovými barvami. Způsob nanášení barev volím podle podkladu a záměru.

Na velké hladké plochy používám špachtle, strukturovaný povrch pokrývám štětcem. Většina mých obrazů je malována v několika vrstvách barev."