Jiří Skala je nejen malíř, ale také restaurátor a umělecký pozlacovač. V letech 2005–2009 studoval užitnou malbu na soukromé umělecké škole pod vedením akademického malíře Jaroslava Kláta. Dále studoval restaurátorství a konzervátorství na Vyšší odborné škole v Brně u akademického malíře a restaurátora Jana Knora. Poté se vyučil uměleckým pozlacovačem na Střední odborné škole podkovářské v Praze. Od roku 2017 se stal Jiří Skala členem Asociace starožitníků a restauruje závěsné obrazy včetně obrazových rámů, které jsou v soukromých sbírkách.

Jiří Skala dříve maloval dnes již téměř zapomenutou technikou malby vaječnou temperou, ale v současnosti se zabývá olejomalbou. Malířská plátna si připravuje sám. Preferuje plátna ze lněných přízí, které mají vynikající stálost a odolnost. Jiří Skala nepoužívá ve své současné praxi syntetické akrylové podklady. Podklady si vyrábí sám dle starých receptur z přírodních materiálů.

Malířskými vzory Jiřího Skaly jsou např. Alois Kirnig, Adolf Chwala a další krajináři 19. století. Pro jeho současnou tvorbu není tak důležitý námět, nýbrž atmosféra, nálada, světlo, stíny a barvy, které dodávají námětu jedinečnost.

Název výstavy “Světlo v krajině“ napovídá, že obrazy nespojuje tématika, ale právě různé světelné podmínky. Většina obrazů jsou olejomalby zobrazující krajinu v různých fázích dne na různých místech Čech, včetně míst v okolí Pardubic. Jiří Skala tvoří obrazy v různých formátech. Formáty jsou vždy promyšleny dle námětu a celkového dojmu krajiny. Některé obrazy jsou barevně výraznější, jiné pak tlumené a barevně neutrální.